Գլխավոր գործառույթն առաջին հերթին մեր միջազգային գործընկերներին ճշգրիտ տեղեկությունների փոխանցումն է

Related: